< Kes me oleme? Millega tegeleme? >

KES ME OLEME?

MTÜ Lapikud on TTÜ Tarkvaraarendusklubi, mis ühendab endisi ja praegusi IT huvilisi TTÜ üliõpilasi. Organisatsioon loodi 2002 aastal informaatika tudengite poolt, kelle erialatunnuseks oli “LAP”. Targad mehed otsustasid, et järelikult on nad “Lapikud”.

MILLEGA TEGELEME?

Meie põhieesmärgiks on TTÜ IT tudengite erialase lisandväärtuse loomine. Kaasame tudengeid huvitavatesse IT projektidesse ning anname tudengitele võimaluse reaalselt oma käega midagi ära teha. Meie projektidest kooruvad välja huvitavad ja reaalselt tarvilikud lõputööd. Pakume nutikatele tudengitele võimalust saada meie juures esimene töökogemus. Lapikud ei ole ainult IT tudengite organisatsioon – püüame kaasata oma tegevusse ka majandusteaduskonna tudengeid, et projektides oleks esindatud ka pehmem, äri pool.

KOOSTÖÖPARTNERID

Koopia Niini & Rauam
Tule köida oma lõputöö SIIN!